0
Your cart
Your cart is empty.
Please go to Shop Now
Product Price Quantity Subtotal

330.893.4828

Etid Pou Medam Marye

Description

Si ou se yon manman, ti etid sa yo sou yon bon manman kapab yon pi gwo èd pou ou. Yo kapab ede w’ devni yon bon manman toutbonvre.

Senkannde (52) etid sa yo bay bon jan konsèy biblik. Konsèy yo antre nan tout faz. Konsèy sa yo la depi lontan. Leson sa yo va ankouraje manman yo pou yo dirije timoun yo pou yo fè bon chwa, epi pou yo mache nan chemen etwat la. Se pou Bondye beni ou avèk anpil kapasite, epi avèk anpil enèji pandan w’ap fòme lavi pitit ou yo yon fason pou yo kapab yon enfliyans pozitif nan jenerasyon k’ap vini an.

Additional information

Dimensions11 × 8.5 in

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Etid Pou Medam Marye”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Si ou se yon manman, ti etid sa yo sou yon bon manman kapab yon pi gwo èd pou ou. Yo kapab ede w’ devni yon bon manman toutbonvre.

Or buy more and save!

1-4$5.99each
5-24$4.79 each
25-249$3.59 each
250-499$2.39 each
500-999$1.99 each
1,000 or more$1.49 each

$5.99

SKU CR3007 Categories ,